Viktiga Nyheter

Integritetspolicy

Din personliga integritet är viktig för oss. Vi vill att du ska känna dig trygg i att vi hanterar dina personliga uppgifter på ett ansvarfullt sätt, oavsett i vilket syfte du är i kontakt med oss. I den här Integritetspolicyn hittar du en övergripande information om hur vi hanterar personuppgifter och följer gällande lagstiftning. Vi förklarar också vilka rättigheter du har gentemot oss på Stockholm Sport Academy och hur du kan använda dem.

Det är viktigt att du känner dig bekväm med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför ber vi dig att läsa igenom texten noga. Genom att använda Stockholm Sport Academy tjänster accepterar du vår Integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Om du har några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på info@stockholmsportacademy.se

Vilken information samlar vi in?

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt. Till exempel när du bokar en kurs, besöker Stockholm Sport Academy hemsidor eller är i kontakt med Stockholm Sport Academy på annat sätt, såsom via mail eller via kontaktformulär. Vilken information vi väljer att samla in om dig beror på hur och varför vår kontakt har uppstått. Exempel på personuppgifter är:

 • Person- och kontaktinformation såsom namn, personnummer, e-postadress, mobiltelefonnummer och adress
 • Enhetsinformation såsom ip-adress, språkinställningar och webbläsarinställningar


Varför behöver vi dina uppgifter?

Det huvudsakliga ändamålet med den personuppgiftsbehandling som Stockholm Sport Academy utför är att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster gentemot dig. Det finns flera olika skäl till att vi kan behöva samla in, hantera och spara dina uppgifter. Några av dem är rent juridiska, vi behöver spara dem för att kunna följa genomföra ett köp av kurs. Vid andra tillfällen behöver vi spara dina uppgifter för att kunna erbjuda dig så bra och anpassade tjänster som möjligt.

Vad är berättigat intresse?

När vi använder oss av den lagliga grunden berättigat intresse innebär det att behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse. Exempelvis att kunna erbjuda dig kursrelaterade produkter och tjänster. Ytterligare ett berättigat intresse är att hålla våra tjänster så användarvänliga och relevanta för dig som möjligt. Därför behöver vi analysera hur tjänsterna används för att kunna göra förbättringar för dig som kund. Vårt syfte är att ge dig service i form av relevant kommunikation, olika tjänster samt relevanta och anpassade erbjudanden. För den lagliga grunden – berättigat intresse – görs alltid en intresseavvägning mellan intresset av Stockholm Sport Academys behandling av personuppgifter och individens intresse av att skydda sina personuppgifter.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Stockholm Sport Academy säljer inte dina personuppgifter till någon och vi delar naturligtvis inte ut dina personuppgifter till vem som helst. I vissa fall kan vi dock komma att dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter. Om det sker ser vi till att överföringen sker på ett säkert sätt som bevarar din integritet. Nedan är kategorier av mottagare som vi kan dela dina uppgifter med.

 • Systemleverantörer för affärssystem och ärendehantering. För att kunna genomföra våra uppdrag och tjänster så lagrar vi dina uppgifter i vårt affärssystem (ett system som administrerar våra kunder och kontakter) samt vid problem i ett ärendehanteringssystem
 • Leverantörer av tryck och distribution. Vi kan även komma att dela uppgifter om dig med leverantörer som tillhandahåller tryck och distribution
 • Var behandlar vi dina personuppgifter? Stockholm Sport Academy och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES säkerställer vi att våra leverantörer och samarbetspartners lever upp till samma säkerhets- och skyddsnivå som tillämpas i EU/EES.
 • Hur länge sparar vi dina personuppgifter? Personuppgifter lagras av Stockholm Sport Academy under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan. Det kan vara så länge som det är nödvändigt för att kunna utföra det vi lovat dig enligt våra avtal eller andra åtaganden. Det kan även vara så länge det krävs enligt lag eller myndighetsbeslut. Stockholm Sport Academy gallrar registrerade personuppgifter regelbundet. Stockholm Sport Academy vidtar även rimliga åtgärder för att hålla de personuppgifter som behandlas aktuella och att radera inaktuella och på andra sätt felaktiga eller överflödiga personuppgifter.

Dina rättigheter

Oavsett vilken information vi har sparat om dig ska du alltid kunna ha kontroll över dina egna uppgifter. Därför har du enligt gällande dataskyddslagstiftning tillgång till följande rättigheter.

 • Rätt till tillgång (”registerutdrag”). Du kan begära utdrag över registrerade personuppgifter och verifiera den informationen vi har om dig
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att få felaktig eller icke-komplett information om dig själv korrigerad
 • Rätt att bli raderad. Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade om det är så att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Om uppgifterna är sparade p.g.a. en lagstiftad skyldighet att spara viss information har du dock inte rätt att kräva att dessa raderas
 • Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot sådan behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning (berättigat intresse) För de fall vi använder berättigat intresse/intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet
 • Rätt att begränsa behandling av personuppgifter
  Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du exempelvis anser att dom inte är korrekta
  Tänk på att du har möjlighet att påverka vilka kanaler vi ska använda för att kontakta dig. Exempelvis kan du välja att inte bli kontaktad via e-mail eller sms. Du har också möjlighet att undanbe dig olika typer av utskick, exempelvis nyhetsbrev. I sådana fall ska du inte invända mot behandling av uppgifterna utan enbart kontakta oss och begära begränsning i kommunikationskanal som vi använder. Det kostar ingenting att använda sina rättigheter. Om en begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig kommer vi dock att ta ut en avgift som täcker våra administrativa kostnader som är kopplade till den begäran. Det kan också hända att vi nekar en begäran som är ogrundad eller orimlig.
  Kontakta info@stockholmsportacademy.se om du har frågor.

Hur är det med cookies och liknande tekniker?

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att förbättra din upplevelse av våra tjänster. Vissa tjänster kräver till och med cookies för att fungera som de ska.

Kontaktuppgifter till Stockholm Sport Academy

Har du frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller vill du använda någon av dina rättigheter kopplade till hanteringen av personuppgifter? Då är du välkommen att kontakta oss på Stockholm Sport Academy enligt uppgifterna nedan.

Om du kontaktar oss på info@stockholmsportacademy.se angående ditt ärende återkommer vi till dig inom kort.

Tillfälliga förhållningsregler och anpassning vid träning

Förutom att följa de allmänna rekommendationerna, kommer här en sammanfattning av rådande förhållningsregler på träningen.

Lämning & hämtning
För att undvika trängsel sker lämning och hämtning utomhus. Idrottshallen är endast öppen för elever och tränare.

Första träningstillfället
I “vanliga tider” är föräldrar och anhöriga är varmt välkomna i lektionssalen första samt sista träningstillfället. Med hänvisning till Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring allmänna platser uppmanar vi föräldrar att i största möjliga mån vänta utanför idrottshallen även första tillfället. Om ditt yngre barn verkligen behöver dig nära, sänd oss ett mail eller tala med tränarna på plats, så löser vi så klart det i dessa enstaka fall.

Handhygien och övrig hygien
Elever och ledare tvättar händerna direkt när de kommer till hallen, samt direkt efter varje lektion.
Vi rengör material efter varje lektion.

Stanna hemma om du har symtom
Om en elev eller någon i familjen känner minsta symtom på halsont, hosta, feber eller luftrörsbesvär ska eleven stanna hemma. Vi ber er alla att ta hänsyn till varandra genom att följa detta strikt. Detta gäller självklart även våra tränare.

Övrigt
Tränare och elever rekommenderas att byta om hemma och komma i överdragskläder.
Om ditt barn har längre hår rekommenderar vi att det sätts upp under träningen, det minskar händer i ansiktet.

Varmt välkommen till träningen!

 

Information om Coronavirus – 3:e april

Uppdaterat 3 April kl 11:00

Vi på Stockholm Sport Academy välkomnar alla friska tränare och elever till träningen. I dessa tider ät det extra viktigt att kunna erbjuda barn och ungdomar träning och rörelse. Det förutsätter naturligtvis att vi är måna om varandra och att vi alla respekterar och följer de rekommendationer som finns.

Tillfälliga förhållningsregler och anpassningar vid träning
Förutom att följa de allmänna rekommendationerna kommer här en sammanfattning av våra allmänna förhållningsregler på fotbollsträningen.

Fotboll utomhussäsong

 • Alla tvättar händerna innan, samt efter träningen
 • Märk din vattenflaska och dela inte med andra
 • Vi undviker övningar med kroppskontakt och försöker hålla avstånd (minst en armslängd)
 • Byt om hemma och kom i överdragskläder.
 • Vi rengör material efter varje grupp, vilket betyder att vissa träningar kan avslutas lite tidigare
 • VIKTIGT! Vid minsta symptom SKA tränare/elever stanna hemma.

Handhygien och övrig hygien
Alla elever och ledare ska tvätta händerna innan samt efter träningen. Tvätta händerna ordentligt med tvål, i minst 30 sek. Har du egen handdesinfektion så ta gärna med det.

Stanna hemma om du har symtom
Om en elev eller någon i familjen känner minsta symtom på halsont, hosta, feber eller luftrörsbesvär ska eleven stanna hemma. Vi ber er alla att ta hänsyn till varandra genom att följa detta strikt. Detta gäller självklart även våra tränare.

Varmt välkommen till träningen!

Nyhetsarkiv >>

 

Information om Coronavirus – 25:e mars

Uppdaterat 25 Mars 10:00

Rekommendationer med anledning av Coronaviruset

Folkhälsomyndigheten förtydligade under tisdagen sitt budskap om att det är viktigt att idrottsrörelsen fortfarande har aktiviteter för barn och unga. Stockholm Sport Academy vidtar alla nödvändiga åtgärder i enlighet med Folkhälsomyndighetens, övriga myndigheters, Stockholms stads samt Riksidrottsförbundets riktlinjer och rekommendationer. Elever och medarbetare som är friska är varmt välkomna till träningen.

Uppdaterad information från Folkhälsomyndigheten 2020.03.24

“Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. Träningar, matcher eller lokala cuper behöver inte ställas in med anledning av epidemin, och gym, simhallar och idrottshallar kan hålla öppet. Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning.

Folkhälsomyndigheten har haft en dialog med bland annat Riksidrottsförbundet, och ger bland annat följande rekommendationer till den som ansvarar för idrotts- och träningsaktiviteter:

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Personer över 70 år ska inte delta i gruppaktiviteter inomhus. Det är viktigt för hälsan att äldre fortsätter röra sig, och fysisk aktivitet och promenader utomhus rekommenderas.
 • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
 • Undvik trängsel exempelvis vid insläpp av publik på läktare och vid försäljning.”

Läs mer: Folkhälsomyndigheten

Träning

Vi fortsätter med träningen som planerat. Elever och medarbetare som är friska är varmt välkomna till träningen.

 • Ledarna har informerats att undvika övningar som leder till kroppskontakt.
 • Ledare och elever uppmanas att tvätta händerna innan och efter träningen.
Stanna hemma om du har symtom

Om en elev eller någon i familjen känner minsta symtom på halsont, hosta, feber eller luftrörsbesvär ska eleven stanna hemma. Vi ber er alla att ta hänsyn till varandra genom att följa detta strikt.

Vi fortsätter följa händelseutvecklingen och riktlinjer från styrande organ dagligen.

 

Information om Coronavirus – 20:e mars

Uppdaterat 20 Mars 20:00

Rekommendationer med anledning av Coronaviruset

Stockholm Sport Academy vidtar alla nödvändiga åtgärder i enlighet med Folkhälsomyndighetens, övriga myndigheters, Stockholms stads samt Riksidrottsförbundets riktlinjer och rekommendationer. Samtliga ovan organisationer anser i nuläget att det är viktigt att skola, förskola och barnens idrottsaktiviteter hålls öppna.

Viktigt att idrottsrörelsen fortfarande har aktiviteter för barn och unga

På Folkhälsomyndighetens presskonferens den 20 mars lämnades en övergripande bedömning att det är “viktigt att idrottsrörelsen fortfarande har aktiviteter för barn och unga”

Viktigt att idrottsrörelsen fortfarande har aktiviteter för barn och unga

 

Träning

Vi fortsätter med träningen som planerat. Elever och medarbetare som är friska är varmt välkomna till träningen.

 • Ledarna har informerats att undvika övningar som leder till kroppskontakt.
 • Ledare och elever uppmanas att tvätta händerna innan och efter träningen.
Stanna hemma om du har symtom

Om en elev eller någon i familjen känner minsta symtom på halsont, hosta, feber eller luftrörsbesvär ska eleven stanna hemma. Vi ber er alla att ta hänsyn till varandra genom att följa detta strikt.

Vi fortsätter följa händelseutvecklingen och riktlinjer från styrande organ dagligen.

 

 

Information om Coronavirus – 13 mars

Uppdaterat 13 Mars 15:00

Rekommendationer med anledning av Coronaviruset
Träning

Stockholm Sport Academy fortsätter följa händelseutvecklingen av coronaviruset och följer folkhälsomyndighetens samt regeringens direktiv. Vi har träning som vanligt och elever och medarbetare som är friska är varmt välkomna till träningen.

Stanna hemma om du har symtom

Om en elev eller någon i familjen känner minsta symtom på halsont, hosta, feber eller luftrörsbesvär ska eleven stanna hemma. Vi ber er alla att ta hänsyn till varandra genom att följa detta strikt.

Viktiga länkar:

 

Skydda dig och andra från smittspridning

Mette N, Sport Manager Stockholm Sport Academy

Bakgrund

Mette är ursprungligen från hjärtat av Köpenhamn i Danmark. Hon började som 6-åring träna Kyokushin Karate, men har även under sin uppväxt rört sig inom gymnastik, parkour och fotboll. Det var dock karaten som Mette fastnade för och som 8-åring tävlade hon för första gången. Som 14-åring började hon undervisa i karate och jobbade frivilligt i karate-föreningen tills hon 2014 flyttade till Sverige där karate-träningen och tränaryrket fortsatte. Mette har representerat Sverige under VM och hämtar årligen in flera medaljer vid stora internationella tävlingar.

Mette strävar efter att skapa glädje och positiv energi genom disciplinerad och strukturerad träning. Hela kroppen samt hjärnan skall aktiveras och tränas.

Erfarenhet
 • Team Sweden medlem, Svenska Kyokushin & Fullkontakt Karate Förbundet, 2017 –
 • Aktiv tävlande kickboxing 2016 –
 • Föreningsarbete, Den Danske Karateskole, 2009 – 2014
 • Aktivt tävlande i Kyokushin Karate 2002 –
Utbildning
 • Sport & Event Management, Absalon Professionshøjskole, Danmark